Osnovni podatki

Ime zavoda:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Skrajšano ime: ZD Maribor

Sedež zavoda: Ulica talcev 9, Maribor

Telefon: 02 22 86 200

Telefax: 02 22 86 585

e–pošta:
Opens window for sending emailinfo@zd-mb.si, Opens window for sending emailtajnistvo.gd@zd-mb.si

Identifikacijska številka za namene DDV:
SI49672509

Matična številka: 5054095

Šifra dejavnosti: 86.210

Podračun pri UJP, Območna enota Slovenska Bistrica,
štev.:
01270-6030922374

Institucionalni sektor po standardni klasifikaciji: S.13133