Kratek uvod

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) nas je z dopisom št. 548 dne 10.3.2006 obvestila, da je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor na podlagi 23. člena in v skladu s 22 členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05) vpisan v Evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 375. V evidenco raziskovalcev ter evidenco raziskovalnih skupin so vpisani raziskovalci oziroma raziskovalne skupine. Tako so pod šifro 375-001 (Oddelek za znanstveno raziskovalno delo) vpisani pod šifro 26218 Štefek Grmec in 27816 Polona Seme-Ciglenečki. 

Stran je v pripravi.

Vodstvo

Vodja oddelka:

Namestnik vodje oddelka:


Sedež:
Vošnjakova ulica 2-4, Maribor (2. nadstropje)

Delovni čas:
Dopoldan od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.